2012-12-05 11:35 #0 av: Tilde

För allas trivsel finns det regler här på Utvandrare iFokus som medlemmar måste hålla sig till. Märker du att någon bryter mot dessa regler ska du ta kontakt med sajtvärd eller medarbetare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta mot svenska lagar.
  • Kopiera och använda upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse.
  • Göra reklam i eget vinstsyfte utan överrenskommelse med sajtvärden.
  • Mobba/kränka andra användare och/eller avslöja personliga saker så som adress, personnummer o.dyl, om andra medlemmar.
  • Spamma sajten med irrelevanta saker.
  • Ingen diskriminering eller andra otrevligheter.

Andra oskrivna regler är också viktigt att tänka på:

  • Låt inte nedvärderande i dina inlägg.
  • Läs gärna igenom din text en extra gång för att vara säker på att det inte finns onödiga fel eller så texten inte kan uppfattas på ett negativt sätt.
  • Konstruktriv kritik är den enda kritiken som funkar! Inga onödiga kommentarer, tack, för allas bästa.
  • Ett gott humör smittar alltid! Tänk på stämningen! :)

 

En medlem som bryter mot reglerna får en varning och om personen bryter mot reglerna en andra gång blir denne avstängd från sajten.

Automatiskt skrivförbud:

Medlemmar som upprepade gånger har fått sina inlägg automatiskt borttagna (detta händer om tre personer trycker på "Anmäl"), får ett automatiskt skrivförbud på sidan i en veckas tid.

Självfallet blir detta skrivförbud längre om medlemmen fortsätter i samma spår efteråt.